Thrilleren, som tar for seg Jack Ryans kamp mot både klokken og diktator Volodins planer for global konflikt og russisk hegemoni, åpner nemlig med et skråblikk på Norges salg av Olavsvern.

I første setning skriver Mark Greaney, forfatteren som har tatt over serien fra Clancy, at nordmennene solgte deres hemmelige ubåtbase til russerne, og de gjorde det på ebay.

– Virkelig. Egentlig ble transaksjonen gjennomført på finn.no, den regionale netthandel-ekvivalenten, og kjøperen var ikke Kremlin, men private aktører som nærmest umiddelbart leide ut basen til et russisk, statseid konsern. Likevel, basen var den eneste ikke-russiske permanente militærinstallasjonen i det strategisk viktige Barentshavet, skriver Greaney.

– Med salget ga Norge opp basen for fem millioner dollar, en tredjedel av prisen regjeringen ønsket og en ynkelig én prosent av det NATO brukte på å bygge basen i utgangspunktet. Med kjøpet vant Russland to viktige seiere. Det tok basen ut av Vestens hender, og ga samtidig russerne en strategisk plassert base som de kan bruke slik de vil, fortsetter han.

Faktafeil eller kunstneriske friheter

Det er ingen tvil om at Greaney enten tar seg kunstneriske friheter eller har latt et par faktafeil slippe gjennom da boka gikk i trykken. Tromsø og Olavsvern ligger nemlig ikke i Barentshavet, men i Norskehavet. Barentshavet avgrenses mot Norskehavet langs en linje mellom Sørkapp på Spitsbergen og Nordkapp.

Han fremstiller det videre som om russere sto bak kjøpet av militærbasen. Heller ikke det stemmer helt med virkeligheten. I realiteten var det forretningsmannen Gunnar Wilhelmsen, som sammen med andre norske investorer, dannet Olavsvern Group AS og kjøpte basen i august 2013. Prisen var 38,1 millioner kroner.

Kjøpt av Wilhelmsen

Olavsvern har siden 50-tallet fungert som en topphemmelig marinebase, og det antas at NATO har brukt rundt 4 milliarder kroner på anlegget opp gjennom årene. I 2009 vedtok Stortinget imidlertid at basen skulle nedlegges og avhendes. Taksten var på 105 millioner kroner. Regjeringen mente da at Russland ikke lenger var en trussel mot Norge.

Syv måneder etter salget annekterte imidlertid Russland Krim og varselklokkene i NATO begynte å ringe.

Omtrent ett år etter kjøpet kunne Wilhelmsen informere iTromsø om at to russiske seismikkskip skulle ligge i vinteropplag i fjellet utenfor Tromsø. Skipene er eid av det russiske Sevmorneftegeofizika (SMG), et av landets største seismikkselskaper.

Ubåtjeger ropte varsku

I en Newsweek-reportasje om Olavsvern, roper Göran Frisk, tidligere ubåtjaktsjef og kommandør i den svenske marinen, varsku om salget.

– Russiske forskningsskip er også en del av Kremlins sjømakt. Den russiske marinen viktigste oppdrag er å forsikre seg om at deres atomubåter kan forflytte seg uhindret i verdens hav, sier han.

Ifølge Frisk bruker forskningsskipene miniubåter til å drive overvånking og gjennomføre krigsforberedelser. Han viser til den fruktløse ubåtjakten utenfor Stockholm i 2013, hvor det russiske forskningsskipet "Professor Logachev" plutselig dukket opp i området og raskt satte kursen hjem igjen med noe på slep.

Gunnar Wilhelmsen, som gjennom selskapet Triko AS eier halvparten av aksjene Olavsvern Group, tar det hele med knusende ro.

– Jeg lo godt da jeg fikk høre at basen nevnes i en Tom Clancy-thriller, men det stemmer ikke helt det som står der. De to russiske skipene lå hos oss i noen måneder og har ikke vært tilbake siden. Dette var for øvrig skip som har ligget i Tromsø tidligere, men som havnet hos oss etter at vi vant et anbud, sier han.