Det melder Nordlys på sine nettsider.

- Selskapet hadde et underskudd på rundt 1,5 millioner kroner og styret har begrunnet oppbudet med manglende likviditet. Det er ikke tilført likviditet fra eierne i år, opplyser advokat Jan Halstein Haugnes, til avisen.

Han forteller at selskapet har forhandlet med banken om en løsning, uten å lykkes.

Gjeld på over 4. millioner

I kjennelsen fra Nord-Troms tingrett kommer det fram at oppbudet er besluttet av styret. Tromsø Alpinsenter AS har en samlet gjeld på 4.084.037 kroner og selskapets aktiva vesentlig består i bygninger, skiheiser, billettsystem, lysanlegg og annet løsøre med en samlet anslått verdi på 3,5 millioner kroner.

Retten bemerker at selskapet antas for å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Virksomheten innstilt

I slutningen står det at boet til Tromsø Alpinsenter AS, tas under behandling som konkursbo.

Virksomheten er innstilt, og i kjennelsen kommer det frem at det ikke for øyeblikket er ansatte i selskapet.

Retten bemerker at selskapet har tidligere sesongansatte med opparbeidet feriepengegrunnlag til oppbudsbegjæringen.

foto
Daglig leder ved alpinanlegget, Steinar Rikheim Foto: Ronald Johansen