Styret i Helse Nord har i dag gjodkjent forprosjektet ved UNN, skriver de i en pressemelding. Kostnadsrammene for det nye senteret skal i følge Helse Nord komme på 536 millioner kroner.

- Dette er en ny milepæl. Befolkningen i nord skal ha et like godt tjenestetilbud som resten av landet derfor er vi opptatt av å få etablert senteret så raskt som mulig, sier styreleder Bjørn Kaldhol I i Helse Nord RHF i pressemeldingen.

Det har vært en økning av krefttilfeller og de påpeker at det bør gis PET/CT som tilbud til alle universitetssykehusene hvor diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftsykdom ivaretas.

- PET teknologien gir en langt mer presis beskrivelse av tilstand, slik at fagfolkene får et bedre grunnlag for å utforme behandlingen med vesentlig mindre belastning for pasienten, sier kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset i Helse Nord RHF i pressemeldingen.

Det nye senteret har en arealramme på 4212 kvadratmeter. Helse Nord søker Helse- og omsorgsdepartementet om 70% lån for å realisere prosjektet, skriver de i pressemeldingen.

Forskningsarealer for Universitetet i Tromsø og produksjonslokaler for Sykehusapotek Nords virksomhet i Tromsø vil også bli inkludert i det nye senteret.

iTromsø oppdaterer saken.