Bygger ut Sparebank-kvartalet

NYTT BYGG: Sparebanken Nord-Norge vil bygge et helt nytt bygg i Fredrik Langes gate, for å samle hele kvartalet. Foto: Niels Torp arkitekter