Det er i hvert fall forhåpningen til helse- og omsorgsbyråd Gunhild Johansen (SV) – som formelt åpnet den nye korttidsavdelingen i Mellomveien 100.

– Dette vil bety en brå slutt for problemet med utskrivningsklare pasienter – som har vært et stort problem for kommunen de siste årene, sier Johansen til iTromsø.

Kommunen har helt siden den såkalte Samhandlingsreformen ble innført betalt straffavgifter til UNN på millioner av kroner per måned.

Millionkostnader

– Vi har vært nødt til å betale 4.500 kroner per person og døgn. Per nå har vi 15 pasienter liggende på UNN som vi nå vil kunne hente hit til Mellomveien, sier Johansen.

Korttidsavdelingen har totalt sett 28 sengeplasser som skal brukes på pasienter som er for friske til å ligge på UNN, men for syke for å dra hjem. 11 pasienter har foreløpig flyttet inn, og de 15 gjenværende på UNN skal overføres før sommerferien.

Avdelingen har nå en «sakte» åpning der 1–2 pasienter per dag blir flyttet over fra UNN.

– Vi ønsker en myk overgang for det gjenstår en del småting som må på plass både når det gjelder bygningstekniske og personellmessige forhold, sier Johansen.

Halvert byggekostnad

Johansen sier at det er en svært glad dag for kommunen som nå får kapasitet til å kvitte seg med en økonomisk verkebyll – samtidig som man får et viktig tilbud til byens befolkning på plass.

Hun sier at Mellomveien 100 har hatt en noe trang fødsel, men sier at årsakene til det har vært mange.

– De første kalkylene for opprustningen av Mellomveien var på 55–60 millioner kroner – noe det tidligere byrådet syntes var for mye. I ettertid har vi klart å redusere kostnadene til tilnærmet det halve – cirka 24 millioner kroner, sier Johansen.

Ved den offisielle åpningen skrøt hun over tidligere byråd Kristoffer Kanestrøm.

Krevende ombygging

– Jeg vil rose Kristoffer for at han så behovet som vokste, og at han tok grep og fikk satt i gang arbeidet, sier Johansen.

Prosjektleder for ombyggingen, Frode Gustavsen på Byggforvaltningen, sier at ombyggingen har vært langt mer krevende enn først antatt.

– Vi avdekket ting som vi ikke hadde tatt høyde for, men vi klarte å løse dem uten at det ble for store forsinkelser eller fordyringer, sier han.

Helt ferdige er man ikke med ombyggingen, det gjenstår som sagt en del småting som må på plass.

Samtidig er det gamle «Vanførehjemmet» allerede tatt i bruk, forteller enhetsleder på Mortensnes sykehjem, Berit Mathisen – som Mellomveien er underlagt organisatorisk.

– Vi fikk de første ansatte inn på huset i begynnelsen av april, og 25. april fikk vi de første pasientene hit til oss, sier hun.