Helt siden 2009 har Linda Marie Bauge bodd på Tromsø kommunes barnebolig i Nansenveien for å kunne få det pleie – og omsorgstilbudet hun trenger.

Der skal hun få nødvendig oppfølging av fagpersonell, og få hjelp til å få hverdagen til å fungere.

– Det siste året har hun blitt urolig, hun har drevet mye med selvskading og hun har blitt veldig utagerende og sågar angrepet og skadet personalet, forteller Lindas far, Rune Bauge.

Urolig hverdag

Han frykter at Linda skal bli enda dårligere fremover.

– Hun blir større og sterkere og krever bedre oppfølging og omsorg. Som det er i dag fungerer ikke tilbudet hun får fra kommunen, sier han.

Bauge og kona, Ingun Nilsen, tror at hovedgrunnen til uroen og selvskadingen er at Lindas hverdag er preget av stor utskifting av personell og manglende kontinuitet i omsorgstilbudet.

– Det siste året har hele 58 personer jobbet med Linda, og det sier seg selv at det ikke er bra for henne, sier Nilsen.

Like ille som at det har vært en overveldende masse forskjellig folk som har vært sammen med datteren er at brorparten av disse har vært ufaglærte.

– I enkelte tilfeller har de plukket folk rett inn fra gata for å jobbe med Linda. De har ikke hatt noen kompetanse på det å jobbe med alvorlig autistiske barn, sier Bauge.

Liten forståelse

Når foreldrene har prøvd å ta opp problemene med ledelsen for enheten har de ikke fått gehør for sine synspunkter og sine bekymringer.

– De sier at det er vanskelig å rekruttere personell og at de gjør så godt de kan, sier Nilsen.

Foreldrene sier de har forståelse for at det er vanskelig å skaffe fagpersonell til å dekke opp alle døgnets timer, men at det i hvert fall burde være mulig å få folk med utdanning eller erfaring til de fleste vaktene.

– De får det til andre steder — hvorfor ikke her. Jeg har sett på lignende barneboliger sørpå der man samtlige ansatte har vært fagutdannede, sier Bauge.

Manglende informasjon

Bauge og Nilsen er også oppgitte over at de ikke har fått informasjon om problemene rundt Linda.

– Vi fikk ikke vite om den store personalgjennomstrømningn før vi ble kontaktet av barnevernet, sier Nilsen.

– Det var barnevernet som fortalte om antall pleiere som hadde jobbet med Linda, det var ikke noe vi fikk vite fra ledelsen, fortsetter hun.

Det er ikke bare barnevernet som har reagert på Lindas situasjon. Også Fylkesmannen har gitt pålegg til kommunen om at noe må gjøres.

– Blant annet er det gitt pålegg om at Linda ikke skal bo sammen med noen andre, men få en egen leilighet. Det har hun ikke fått ennå, til tross for at pålegget kom i fjor, sier Bauge.

– Kommunen har tatt grep

– Vi har tatt grep og skal nå tilsette flere faglærte ansatte som skal jobbe i Nansenveien i tillegg til at vi nylig har rekruttert tre vernepleiere, sier han.

Han har forståelse for at Rune Bauge og Ingun Nilsen er bekymret for datterens omsorg.

– Men situasjonen på personalfronten er blitt adskillig bedre på siste tid, sier han.

Årsakene til den store personalutskiftningen er forskjellige.

– Det er nå engang slik at det er veldig vanskelig å rekruttere fagfolk til å jobbe med tunge og utagerende pleietrengende. Det står ikke alltid øverst på ønskelisten, sier han.

Må ta til takke

Og når man ikke får kvalifisert personell må man ta til takke med det man får.

– Om vi må gi en tjeneste og ikke har fagpersonell så må vi bruke de ansatte vi til enhver tid har, sier han.

Han peker også på at kommunen nylig har tilsatt et spesialisert fagteam som skal veilede og støtte de ansatte i omsorgstjenesten.

– Det er et team som er sammensatt av psykolog og godt kvalifiserte vernepleiere med spesialkompetanse, sier Pedersen.

UROLIGE: Lindas foreldre Rune Bauge og Ingun Nilsen sier at datteren lider av den store personalutskiftningen. — Hun er blitt urolig, driver med selvskading og er veldig utagerende, sier Bauge. Foto: Tom Benjaminsen
ENHETSLEDER: John Pedersen, enhetsleder for omsorgstjenesten på Sørøya. Foto: Kent-Einar Myreng. Foto: KENT-EINAR MYRENG