– Det er viktig for fylkesrådet å sikre medvirkning for unge. Derfor foreslår vi 100.000 kroner i friske midler til Ungdommens fylkesråd i 2023, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ungdommens fylkesråd består av ungdommer fra hele Troms og Finnmark. Rådet jobber for å ivareta interessene til ungdom i fylkespolitikken, og sørger for at unge i regionen blir hørt og engasjeres seg i politikk.

– I et ellers stramt budsjett velger vi å legge til rette for enda mer aktivitet til neste år. Dette er et signal om at vi setter veldig stor pris på den jobben Ungdommens fylkesråd gjør, sier Torbergsen.

– Vi kommer til å trenge mye tid og ressurser

De ekstra midlene kommer godt med på grunn av lange reiseavstander i fylket, samt ønsket om å øke aktiviteten og deltakelsen i politikken til neste år.

– At det skal satses mer på ungdomssatsingen gjør meg veldig fornøyd. Denne satsingen sender et signal om at politikerne ønsker å la ungdommen være med og forme sin egen framtid i nord. Vi kommer til å trenge mye tid og ressurser det neste året for å jobbe med styrking av ungdomssatsingen når vi skal i gang med oppsplittingen av fylket, sier Ole Martin M. Nygård, leder i Ungdommens fylkesråd, i pressemeldingen.

Og fortsetter:

– Pengene setter oss i stand til å være til stede på viktige arenaer og involvere oss i flere prosesser som angår ungdom. På denne måten kan vi være aktive representanter for ungdommene i landsdelen.

For mange er Ungdommens fylkesråd en inngang til politikken.

– For mange av medlemmene er det å sitte i rådet deres første opplevelse med politikk. De lærer seg hvordan politisk saksgang og ulike systemer i samfunnet fungerer. For mange blir det et springbrett videre inn i politikken, og det er viktig at vi støtter opp de unge som ønsker å engasjere seg og gjøre en forskjell i samfunnet, sier Nygård.