Krigen i Ukraina og sikkerhetssituasjonen i Nordområdene vil være hovedtema når forsvarssjef Eirik Kristoffersen møter studenter, ansatte og andre interesserte til såkalt UiT-frokost fredag.

Forsvarssjefen vil fortelle om hvordan den økte spenningen i verden påvirker situasjonen i Norge generelt og i nordområdene spesielt.

Ifølge invitasjonen vil Kristoffersen fortelle hvordan Norge og det norske forsvaret håndterer det nye trusselbildet i regionen.

Frokosten er åpen for alle, og starter klokka halv ti i det store auditoriet i teorifagsbygget i Breivika.

Etter forsvarssjefens innledning vil det bli anledning til å stille spørsmål til Kristoffersen.