Kandidatene må foreslås innen 6. november.

Det er Tromsø kommune selv som ber om innspill fra byens borgere. Hvem bør tildeles idretts- og kulturprisene?

Kulturprisene

Kulturprisen går til kunstnere eller kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i en særlig positiv kulturell sammenheng med sin innsats på kulturområdet.

Kulturvernprisen skal stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte.

Kandidater til kulturprisen og kulturvernprisen sendes postmottak@tromso.kommune.no.

Eventuelt i brevpost til:

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ

Idrettsprisen

Idrettsprisen deles ut til idrettsutøvere, foreninger, lag eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten.

Forslag til kandidater til Idrettsprisen kan begrunnes på skjema på Tromsø Idrettsråds nettsider.

Eventuelt kan du sende dine kandidatforslag på e-post til Tromso.idrettsrad@nif.idrett.no eller via brevpost til:

Tromsø idrettsråd Postboks 12 9251 TROMSØ

Utdeles på årets siste møte

Når du sender inn forslag til priskandidater, er det viktig at du også skriver ditt eget navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Prisene overrekkes i kommunestyresalen på rådhuset i forbindelse med årets aller siste kommunestyremøte, som er den 14. desember.