Rolleiv (82) la spaserturen over brua med nær orkan i kastene: – Det var god mosjon