John Rainer og INP klatrer oppover – inne med to mandater i kommunestyret