Fylkestinget vedtok i sitt budsjett for 2022 og økonomiplan 2022–2025 at det skulle settes av 2 milliarder kroner til bedring av fylkesveier i Troms. Bakgrunnen for dette var ifølge fylkestinget at en statusrapport for fylkesveinettet i Troms viste at flere av veiene hadde manglende bæreevne, som følge av overbelastning over tid.

«Hovedtiltakene i reinvesteringsprogrammet er forsterkning av eksisterende fylkesveier for å oppnå funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkning, samt sikre lavere driftskostnader og bedre levetid for veidekkene», skriver fylkestinget i en pressemelding.

– Som fylkesrådsleder er jeg kjempestolt over at vi er i gang med å redusere etterslepet på våre fylkesveier. Nå går vi i gang med tidenes investeringsløft for fylkesveinettet i Troms. I løpet av den neste 4-årsperioden skal vi gjøre store og nødvendige investeringer i 1100 km av veinettet. Satsingen er helt nødvendig for å få et veinett som legger til rette for vekst, bolyst og utvikling av regionen vår, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i pressemeldingen.

Bedre vei til Hansnes

For 2022 starter følgende prosjekter opp:

• Fv. 863/7914 Skulgam-Hessfjord-Hansnes Nord og 7910/7912 Hessfjord-Dåfjord (48 km)

• Fv. 8290 Grov – Botnelva (20 km)

• Fv. 7806 Tennevoll – Årstein (47 km)

Gruppeleder i Karlsøy senterparti, Freddy Gunnar Mikkelsen, forteller til iTromsø at veien mellom Skulgam og Hansnes pr. i dag er i elendig forfatning.

– Det her har egentlig alt å si for karlsøysamfunnet. Folk nekter nesten å kjøre på den veien, sier Mikkelsen.

PENDLERVEI: Bedrifter i Karlsøy kommune sliter med å få folk til å pendle på denne veien. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– De verste veiene i Troms

Mikkelsen påpeker at det skapes flere og flere arbeidsplasser i området, og at de er avhengig av at folk pendler til kommunen.

– Bedriftene har problemer med å få folk til å pendle den veien, de er jo så elendige. De som skal frakte fisk kan ikke ha så mye fisk i eskene, fordi eskene går i stykker før de kommer til byen, sier Mikkelsen og legger til at flere trailersjåfører rister på hodet over veistandarden.

– Trailersjåfører som kjører i Troms sier at det er de verste veiene er de som er på Ringvassøya.

JUBLER: Styret i Karlsøy senterparti jubler over at de har fått gjennomslag for opprusting av fylkesvei 863 fra Skulgam til Hansnes, og fylkesvei 302 fra Hessfjord til Dåfjord. Foto: Privat

Bra for næringslivet

Mikkelsen mener at oppgradering av fylkesveiene på øya vil ha mye å si for næringslivet, spesielt for fiskeindustrien.

– Det er virkelig Karlsøy kommune sin tur til å få oppgradert fylkesveiene. Som trailersjåførene sier: vi har de dårligste veiene, men vi har et stort næringsliv. Plutselig en dag nekter trailerne å kjøre utover, og hva gjør vi da, spør Mikkelsen.

Han håper at flere av sjømatveiene vil få en oppgradering i årene som kommer.

– Vi håper det blir en oppgradering på Vannøya i neste runde. De kan ikke gjøre alt på ett år, men det er like viktig å ta hele sjømatveien – ikke bare halve.