Fylkesmannen forventer tiltak mot svevestøv

Illustrasjonsbilde: Kent Einar Myreng