Det melder Universitetet i Bergen i en pressemelding.

– Ole Arve Misund har gjennom sine ulike lederroller i forsknings- og utdanningssektoren vært opptatt av at institusjonene han ledet, skulle ha et godt faglig samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Dette fokuset har således ført til en rekke samarbeidsavtaler som er strategisk viktige for UiB. Det er derfor en ære å tildele ham tittelen som årets æresalumn, sa rektor Dag Rune Olsen i en kunngjøring under en konferanse onsdag.

Samarbeid med universitetet

Universitetet trekker fram Misunds tydelige samarbeidslinje, som blant annet har gitt seg uttrykk gjennom inngåelsen av den strategisk viktige samarbeidsavtalen mellom UiB og Polarinstituttet i januar i år. Avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.

Ole Arve Misund har en solid leder- og forskererfaring. Han har vært leder for en rekke viktige forskningsinstitusjoner de siste tiårene – og har i alle lederstillingene vektlagt samarbeid med UiB.

Pådriver for marin klynge

Fra 2016 og fram til høsten 2017 var Misund direktør på Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning, og en aktiv pådriver i arbeidet med å realisere den marine klyngen i Bergen.

– Han arbeidet målrettet for et godt faglig samarbeid mellom NIFES og relevante fagmiljøer på UiB, heter det i pressemeldingen.

Hensikten med å utnevne æresalumner er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innenfor sitt fagområde eller arbeidsfelt.