Økte kostnader på kommunale utbyggingsprosjekter er tema for pressemøtet Tromsø kommune har kalt inn til onsdag klokken 11.30.

Kommunikasjonsrådgiver Eirik Linaker Berglund startet møtet med å si at det ikke er positive nyheter kommunen har å komme med i dag.

- Ja, vi må slutte og møtes på denne måten, spøkte administrasjonssjef Britt Elin Stenveg i Tromsø kommune før hun presenterte kostnadssprekkene på fem ulike kommunale byggeprosjekter.

206 millioner kroner

I en pressemelding skriver kommunen:

«Administrasjonen i Tromsø kommune har identifisert fem kommunale utbyggingsprosjekter med behov for økte rammer. Disse skal behandles i kommunestyret 23. november. Forslagen fra administrasjonssjefen er å øke beviligingen slik:

* Tromsøbadet: 109 mill.

* Helsehuset: 38,5 mill.

* Idrettshall Storelva: 35,3 mill.

* Tromsdalen skole: 9 mill.

* Selnes og Ersfjordbotn skoler: 14,2 mill.

Totalt: 206 millioner kroner.»

Videre opplyser kommunen:

«69 millioner av 109 millioner på Tromsøbadet knytter seg til prisstiging og byggelånsrenter, som ikke var en del av budsjettet da kommunestyret vedtok saken i mars.»

Påvirker budsjettet

- Vi jobber med budsjettet nå, og administrasjonssjefens forslag skal presenteres i neste uke. Dette vil få konsekvenser for budsjettet, men hvilke typer konsekvenser må vi komme tilbake til, sa Stenveg under møtet.

«Administrasjonen går nå gjennom pågående og planlagte prosjekter for å kvalitetssikre disse. I tillegg ønsker vi bedre forutsigbarhet for investeringer i framtiden. Derfor utvikler vi nå en helt ny investeringsmodell, som vil gi bedre forutsigbarhet, planlegging og kvalitetssikring i utbyggingsprosjekter», står det videre å lese i pressemeldingen.

- Tromsøbadet utsettes ikke

foto

- Det er helt klart at dette er en alvorlig situasjon. 206 millioner er mye penger, og det vi som politikere nå må spørre oss er hvilke konsekvenser disse overskridelsene får for andre investeringsprosjekter. Vi kommer også til å gå inn og undersøke forholdene i Tromsøbadet, særlig i forhold til at det er en lagt inn en buffer på vel 60 millioner kroner i prosjektet til uforutsette utgifter som vi skal vurdere om vi skal bruke nå, sa Kristin Røymo, ordfører, under møtet.

- Det er ikke aktuelt å utsette Tromsøbadet, understrekte hun.