Nå får den narkodømte eksadvokaten (49) uførepensjon – retten avviste forsikringsselskapets anke

foto