Lørdag avholdt Tromsø Høyre sitt nominasjonsmøte foran høstens lokalvalg. Der slo det ned som en bombe at sittende ordfører Jens Johan Hjort ønsket en noe annen sammensetning i toppen enn innstillingen fra nominasjonskomiteen.

Nominasjonsmøtet valgte derimot å gå imot Hjorts forslag, noe som gjorde at han og byråd for finans, Anne Berit Figenschau, valgte å tre til side.

Ingen på topp

Møtet valgte å fortsette nominasjonen av de øvrige kandidatene, selv om topplasseringen stod åpen. Styret i lokalpartiet kom derfor sammen søndag for å avklare den videre prosessen.

- Nominasjonen i Tromsø Høyre er avholdt, og møtet valgte partiets kandidater. Det gjenstår én ledig plass, det er partiets ordførerkandidat. Vi har fått en liste med solide kandidater og ser nå fremover, sier Remi Iversen, nyvalgt leder i Tromsø Høyre, i en pressemelding.

- Det er et sterkt og bredt sammensatt lag. Tromsø vil ha de beste forutsetninger for å vinne valget med det gode partiprogrammet vi nå har vedtatt, legger han til.

Venter til mars

Styret i Tromsø Høyre har enstemmig berammet ordførernominasjonen til midten av mars.

- Vi hadde et meget godt styremøte i dag, der alle drar i samme retning. Vi skulle selvsagt helst hatt med en klar kandidat, men det må vi dessverre vente med. Dette har selvfølgelig ingen konsekvenser for de allerede nominerte på listen. Alle kandidatene og styret er topp motiverte og jobber nå godt sammen, sier Iversen i pressemeldingen.

Ny komitè

Foreløpig pekes det ikke på noen konkrete kandidater som kan overta plassen etter Hjort.

- Nå vil en ny nominasjonskomité komme på plass og denne vil få jobben med å foreslå den riktige kandidaten for Tromsø Høyre. Hvem som skal lede arbeidet er ikke klart ennå, men komiteen vil uansett konstituere seg selv, sier Iversen.

- Jeg føler meg trygg på at Høyre skal finne Tromsøs nye ordfører. Fremover er det imidlertid viktig at den nye nominasjonskomiteen får ro til å komme med sin innstilling. Høyre skal uansett finne Tromsøs nye ordfører, avslutter Iversen.