Utvider Kulturnatt-styret med tre personer

UTVIDER STYRET: Fra venstre: Maria Graff, Aslaug Eidsvik og Siri Hallingby Børs-Lind. Foto: Ingunn Steiro