Det var ikke vanskelig å få øye på Helsepartiet da de besøkte byen torsdags formiddag. Målet for besøket i Tromsø var å dele det «oransje budskapet».

– For det første, så roper fargen "warning". Samtidig er den vital, den er synlig og det er en gladfarge. Vi er jo fulle av håp, sier den engasjerte lederen, Lise Askvik, om hvorfor de valgte akkurat oransje.

Dårlige erfaringer

Det er dårlige erfaringer med helsevesenet i Norge som gjorde at de ønsket å starte partiet.

– Jeg fikk en masse meldinger fra folk som sa det var kutt i helsevesenet. I tillegg kvier ansatte seg med å fortelle om det, da de er opptatt av lojalitetsplikten, sier Askvik.

Kritiserer UNN

Lederne til partiet erkjenner at de ikke har kjennskap til lokale forhold angående helsetilbudet i Tromsø, men retter kritikk mot sykehusledelsen.

– Vi vet at UNN gjorde det dårligst i hele landet på en arbeidsmiljøundersøkelse. Det er et arbeidsmiljø der borte som er veldig dårlig, sier Askvik.

De er bekymret for at UNN-ansatte ikke tør å si ifra.

– Derfor har vi varsling som en del av partiprogrammet, sier Haug.

Pressevakt ved UNN, Marit Einejord, forklarer at de har forbedret arbeidsmiljøet og varslingskulturen de senere årene.

– De har nok sett på undersøkelsen fra 2014. Der kom UNN dårlig ut, men de siste tre årene har vi hatt fokus på å forbedre oss, sier hun.

– I undersøkelsen fra 2016 kommer vi bedre ut. Det meldes stadig flere avvik, og ansatte blir flinkere til å bruke avvikssystemet, forteller hun.

Bedre kapasiteten i Troms

Fylkesleder for partiet i Troms, Mariell Roland, forteller at de nå har 40 medlemmer i fylket. Hun kommer, i motsetning til de to lederne, fra innsiden av helsevesenet, ettersom hun er sykepleierstudent på UiT.

Roland på sin side er mer moderert når hun snakker om helsetilbudet i Troms, og legger vekt på at kapasiteten på sykehjemmene er der skoen trykker mest.

– Sånn som ting er nå, skulle jeg ønske jeg kunne knipse og så står det tre bygg klare for at folk kan flytte inn, sier hun.

Hun peker også på at store avstander byr på utfordringer i Nord-Norge, noe som innebærer at det ikke kan kuttes i de lokale sykehusene.

– UNN i Tromsø er jo her, men som vi vet er Nord-Norge stort og det er store distanser, så det er ikke aktuelt med noe kutt i distriktene og på småsykehusene, sier hun.

Helse kommer først

Kanskje ikke så overraskende, ligger det nye partiets fokus på helsesaker. Hovedfokuset ligger på å stanse kutt, og de ønsker større investeringer i helsesektoren.

Noen av kampsakene deres er en mer verdig eldreomsorg, immunterapi til folket og et mye klarere fokus på ernæring, forebygging og rehabilitering.

– Vi har fokus på andre saker også, men først og fremst helse. Har du ikke helse, så trenger du ikke å tenke på utdanning. Du må ha liv og helse for å kunne bry deg om de andre tingene, avslutter Askvik.