På denne måten håper kommunen at innsigelsene på planene skal kunne fjernes.

– Vi oppfyller to av innsigelseskravene fra fylkeskommunen ved å ta ut hensynssonen fra planene, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund.

I tillegg er det flere andre som har protestert mot traseen – som man mener vil medføre et for stort inngrep i Tromsø-marka.

Fire innsigelser

Fylkeskommunen protesterer på følgende:

• At det ikke er tilrettelagt for ny lysløype forbi Tromsøbadet.

• At Tromsø-marka deles i to av mulige inngrep i området sør for Skibrua.

• At trafikk-konsekvensene ikke er utredet godt nok.

• At det ikke er gjennomført god nok varsling om at det kan bygges avkjøring fra Tverrforbindelsen.

Ifølge byråd for næring, kultur og idrett, Brage Larsen Sollund, er alle innsigelsene noe det vil være mulig å løse innenfor dagens reguleringsplan.

foto
REGULERINGSPLAN: 20. april gikk fristen ut for å komme med merknader og innsigelser mot planene for Tromsøbadet.

God dialog

– De to innsigelsene som går på å dele Tromsø-marka og varsle om avkjøring vil løses ved at vi tar ut den såkalte hensynssonen fra planene, sier han.

Lysløype-innsigelsen løses ved at de såkalte rekkefølgeplanene endres.

– Vi gjør det helt enkelt slik at en ny lysløype etableres samtidig som byggestart. Vi er nødt til å ha en løype på plass – det er det området i Tromsømarka som brukes aller mest av folk, sier Sollund.

Trafikkinnsigelsen er allerede oppe til drøfting med fylkeskommunen. Det ble holdt møte den 28. april der man diskuterte forskjellige løsninger for fjernparkering, gangavstand til anleggene, kollektivtransport osv.

foto
HOVEDÅRE: Det meste av trafikken til Tromsøbadet vil komme langs Askeladdsvingen.

Trafikkproblemer

– Vi mener at man må kunne dimensjonere trafikkløsningene på samme måte som ved TIL-kamper på Alfheim. Det kan ikke være de ti mest hektiske dagene i året som bestemmer – de må være de resterende 355, sier Sollund.

Det er kun fylkeskommunen som kommer med formelle innsigelser – selv om Avinor har varslet en slik dersom ikke de får innflytelse over bruken av heisekraner i byggeprosessen og at det monteres flygehinderlys på taket på idrettsanleggene. Dette for å ikke få forstyrret innflygningen til Tromsø lufthavn.

Sollund tror at forhandlingene med fylket vil føre fram – og det samme tror han vil skje med forhandlingene med skimiljøet i byen.

Kommunen og Tromsø skiklubb er i drøftinger om hvordan man skal kunne beholde et fungerende skianlegg på Templarheimen i løpet av byggeperioden – før nytt skianlegg er ferdig regulert andre steder på øya.

foto

Tror på enighet

– Jeg tror vi får til en løsning som skimiljøet kan akseptere, sier byråden.

Øvrige merknader – som er kommet blant annet fra bydelsråd, naboer og brukere av Tromsømarka – går hovedsakelig på økt biltrafikk, store utfordringer for kollektivtrafikkenvanskelige forhold for parkering og sikring av skolevei.

Bydelsrådet på Borgtun frykter at det skal bli mye ulovlig kjøring gjennom området rundt Tromsøbadet, og at det blir snikparkering i nabolaget.