– Vi får store utfordringer med å drive smittesporing når omikron treffer Tromsø

UTFORDRINGER: - Når omikron treffer Tromsø vil vi få store ressursutfordringer med smittesporingen, sier Øivind Benjaminsen som er fagleder ved koronasenteret Foto: Ronald Johansen