Her vil kommunen ha ny busstrasé til 90 millioner kroner

foto