Tirsdag var Vann og avløp og Norges vassdrags- og energidirektorat på befaring ved Kattfjord skole for å se hvor den nye adkomstveien til vindmølleparkene skal gå. Skoleledelsen og elevenes foreldre er kritiske og har gitt tilbakemelding om dette.

– Vi har barnehagebarn som ligger og sover i vognskur fem meter fra der veien skal gå, og i tillegg er skolegården rett ved siden av. Det er klart vi er betenkte når vi ser på disse planene, sier Inger-Johanne Larsen, enhetsleder ved Kattfjord skole.

– Vi er i dialog med utbygger om tiltak som de kan sette i verk, blant annet gjerder rundt skolegården og lydskjermer, sier hun.

– Håper de følger nøye med

Ingrid Ann Berg, miljøplanlegger i Vann og avløp, var på befaring fordi det er kommunens oppgave å ivareta drikkevannsbrønnen som forsyner skolen med vann.

– Vi er opptatt av at vannet ikke forringes av at det blir økt trafikk på veien, sier Berg og legger til at siden brønnen ligger så dypt under fjell, så ser planen grei ut med mindre det skjer uhell i området. Enhetsleder Larsen har gjort sitt og håper bekymringene følges opp.

– Vi vet at kommunen og Mattilsynet er involvert i saken og håper de følger nøye med, sier hun.