Advarer mot kutt av kommuneoverlegestilling: – En fare for liv og helse

foto