Frosne rør har ført til mange utrykninger. Slik unngår du at det skjer hos deg

SLIK KAN DET BLI: Dette bildet illustrerer hva som kan skje dersom rørene fryser til. FOTO: Colourbox/Tryg Forsikring Foto: Colourbox/Tryg Forsikring