– Rammene for å gi denne gruppen barn en trygg og god omsorg er ikke til stede

SÅRBARE: Rapporter og kartlegginger fra NOAS og Redd Barna viser et dystert bilde for enslige mindreårige ved norske asylmottak. Dette bildet er fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix