– Både vi og Høyre gikk til valg på at vi skulle stoppe innlemmelsen av samisk språkområde. Det som skjer nå er at det omtrent bare overskriften på avtalen som er endret. Det Høyre — med ordføreren i spissen — gjør, er å tilfredsstille et mindretall ved å svikte majoriteten. Dette er et svik mot dem som stemte på Høyre, raser Jan Blomseth, gruppeleder for Fremskrittspartiet.

I går ble den nye samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget lagt fram.

Målet er å legge til rette for bruk av det samiske språk i kommunen.

– Debatten som kom om samisk språkområde var stygg. Tromsø fikk stempel som en samefiendtlig by. Jeg så det som min klare oppgave å rydde opp. Dermed snudde vi problemstillingen og spurte hva vi kan gjøre, sa ordfører Jens Johan Hjort (H).

– Det har vært en unik politisk prosess, som har vært spesiell fordi utgangspunktet har vært så vanskelig. Denne dagen vil vi se fremover. Alle ønsker at samisk kultur skal være en naturlig del av Tromsø, sier Samtingets visepresident, Laila Susanne Vars.

– Svikter velgerne

Blomseth i Frp mener avtalen ikke bare er et svik mot velgerne, men også er et brudd på de borgerlige partienes samarbeidsavtale.

– Nå vil vi fortløpende vurdere det videre samarbeidet. Hvis man skal svikte sine velgere på denne måten, så blir politikk bare idioti, sier Blomseth.

Han varsler at Fremskrittspartiet ikke kommer til å stemme for avtalen med Sametinget når den skal opp i kommunestyret.

– Frp har ikke vært med å utarbeide denne avtalen. Det er ikke gjort noen kostnadsvurderinger. Dette vil påføre kommunen betydelige kostnader. Vi gikk til valg på at vi ikke skulle ha en avtale med Sametinget. Vi kan ikke svikte våre velgere, sier Blomseth.

– Dette kommer til å få konsekvenser — hvilke får vi vurdere fortløpende, sier Blomseth.

Ikke avtalebrudd

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) tar kritikken med ro og frykter ikke samarbeidsbrudd.

– Dette er en sak som vi og Frp er uenige om. Den uenigheten må man kunne håndtere på en saklig måte, og dette er ikke noe avtalebrudd, sier Hilmarsen.

Byrådslederen sier dette er den første saken der de borgerlige partiene er uenig.

– Jeg skulle svært gjerne sett at vi ikke var uenige i denne saken, men av og til kommer det saker der vi blir det. Denne er den første. Jeg tror likevel samarbeidet skal fungere godt videre fremover, sier Hilmarsen.

Er dette en bra avtale? Si din mening i debatten!

FORNØYD: Jens Johan Hjort (nærmest), Laila Susanne Vars og Jonas Stein presenterte samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune. Foto: Ronald Johansen