Langnes: Den gamle reguleringsplanen for Einerhagen fra 2004 åpnet for bygging av 350–400 boliger. Nå anses planen som utdatert ut ifra nye politiske føringer. Nye mulighetsstudier viser nemlig at det kan bygges mellom 500 og 600 boliger på det 40 mål store området.

Høyere tomteutnyttelse

– Det er et område som bør utnyttes bedre enn det først var tenkt. Her kan vi få til et bytt boligområde som nesten er like stort som Strandkanten, sier prosjektleder Odd Harald Eriksen i Arnestedet AS.

Arnestedet eier 27 mål av området mens Tromsø kommune eier 13 mål. De har gått sammen om å regulere Einerhagen på nytt, i tråd med boligpolitisk handlingsplan og knutepunktstrategi er det et politisk ønske om betydelig høyere utnyttelse av sentrale tomtearealer.

– Det ligger kjempesentralt til med tanke på kollektivtrafikk, butikker, arbeidsplasser på Langnes, UNN og UiT, skoler, barnehager, sykehjem og legesenter. Her ligger det til rette for å benytte eksisterende infrastruktur.

Mange avveininger

Det vestvente området som ligger mellom Rypeveien og Ærfuglveien skal etter planen gi plass for to-, tre- og fireromsleiligheter, med hovedvekt på treromsleiligheter, ifølge Eriksen.

Med rundt 600 boliger vil det bli en bydel for rundt 1.000 mennesker. Hvor høyt det skal bygges, er ikke avgjort ennå, men prosjektlederen sier de både er opptatt av hensynet til det eksisterende bomiljøet og friområder. På et naboskapsmøte i mars var naboene bekymret for hvordan Einerhagen-prosjektet vil påvirke området.

– Bygger vi høyt, blir det mer friområde på bakken og mindre utsikt for naboene på oversiden. Bygger vi lavt, blir det utsikt, men større fotavtrykk på bakken. Vi har signalisert at høyden på blokkene blir mellom fire og åtte etasjer, men prosjektet er fortsatt bare på skissestadiet. Noe kan bli høyt, noe kan bli lavt, sier Odd Harald Eriksen.

Lang prosess

Han mener Einerhagen må bli en integrert del av boligområdet på Langnes og ikke en «ghetto».

– Vi må ikke lage en lukket enhet som er seg selv nok. Einerhagen må bli en del av resten av Langnes-området og et positivt tilskudd til bomiljøet.

På Einerhagens hjemmesider sies det at byggingen starter i 2018, det er hvis reguleringsplanprosessen går på skinner. Målsettingen er å kunne levere reguleringsplanen til politisk behandling i løpet av året. Med ett års behandling vil den i beste fall være klar høsten 2017.

– Deretter må vi sende rammesøknad og byggesøknad. Sannsynligvis vil de første kunne flytte inn i 2019. Det er en lang prosess, det er det bare å innstille seg på. Vi har sagt at vi bruker tiden vi trenger for å få et godt boligprosjekt, sier Eriksen.

Utgått på dato

Prosjektlederen tar gjerne imot synspunkter på Einerhagen-prosjektet og oppfordrer folk til å benytte seg av muligheten.

– Som ledd i en åpen planprosess ønsker vi at de som har synspunkter og innspill kan bruke meldingstjenesten på nettsiden vår.

Vestre Mortensnes, som ligger nord for Einerhagen, er også et område hvor reguleringsplanen har gått ut på dato. 14 år etter at reguleringsplanen ble godkjent viser det seg at det var lagt opp til altfor lav utnyttelse av et stort og sentralt boligområde. Snart starter arbeidet med å lage ny reguleringsplan.