Mange frykter at de ikke våkner av røykvarsleren

foto