Både Ap, Sp og SV har brukt onsdagens spørretime til å utfordre justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) på hvordan regjeringa vil løse sikkerhets- og beredskapskrisen i nord.

Luftambulansetjenesten er underlagt helseministerens konstitusjonelle ansvar, men partiene argumenterte med at landets generelle beredskap er justisministerens ansvar, og at han derfor måtte svare for regjeringa.

– Mange er bekymret for sikkerheten i sivil sektor. Mange plasser i landet føler folk seg mindre trygge enn tidligere. Usikkerheten på om man får rask hjelp ved ulykker eller akkurat sykdom er stor. Vi opplever en situasjon der ambulansefly i Nord-Norge blir satt på bakken etter en nærmest skandaløs anbudsrunde. Beredskapsmessig er dette svært alvorlig, sier Marit Arnstad (Sp) i Stortinget.

– En annen minister

Wara uttrykte at regjeringa jobbet med saken, men at han ikke kunne svare spesifikt om saken.

– Luftambulansetjenesten ligger under et annen minister. Vi er bekymret, og jeg vet helseministeren jobber med denne saken hver eneste dag. Men det er ikke riktig for meg å gå inn på det som skjer i Nord-Norge på disse dager.

Svaret falt i dårlig jord hos opposisjonen.

– Det er typisk for regjeringa å legge ansvaret på en annen minister. Justisministeren har ansvar for hendelser som setter liv og helse i fare. Statsråden har samfunnssikkerhet som sitt ansvarsområde. Ambulanseflykrisen i nord gjør at livsviktige fly står på bakken, og Helse Nord har inngått en avtale som er under all kritikk og med en stygg habilitetskonflikt på toppen. Privatisering og konkurranseutsetting truer kvaliteten, sier SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson.

Høie svarer senere

Justisminister Tor Mikkel Wara gjentok at dette ikke var hans ansvarsområde.

– Helseministeren jobber med denne saken kontinuerlig. Selvfølgelig har regjeringen et ansvar for dette, og regjeringen jobber med det.

Helseminister Bent Høie (H) skal svare Stortinget om saken senere i dag.