Kommunen skal undersøke hva som skjer på Olavsvern