Kommunen varsler i et brev til Olavsvern Group AS at de ønsker å gjennomføre et tilsyn når det gjelder pågående aktiviteter på den tidligere marinebasen Olavsvern.

– I og med at eiendommen sluttet å være forsvarsanlegg i 2013, er sivil bruk av regulert av plan- og bygningsloven. For å kunne danne oss et bilde av hvilken bruk som er på eiendommen samt orientere oss om planer som foreligger for utvikling av eiendommen, ber vi om et møte, skriver kommunen.