UiT har bestemt rektor-ordning

VIL HA VALGT REKTOR: Universitetsstyret har vedtatt å videreføre gjeldende ordning med valgt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Her er rektor og styreleder ved UiT, Anne Husebekk, som har vært klar på at hun ønsker å fortsette som rektor i en ny fireårsperiode uansett utfall.