BREIVIKA: Vedtaket ble gjort under et styremøte i universitetsledelsen torsdag.

– Jeg er fornøyd med vedtaket. Vi har hatt en grundig og godt forankret prosess. Det er nå vedtatt at det skal være valgt rektor ved UiT, sier rektor Anne Husebekk til iTromsø.

Les også:Dette mener fakultetene om saken

Bred debatt

I forkant av styremøtet har det vært lagt opp til en bred debatt om hvorvidt ledermodellen ved universitetet skulle endres fra neste rektorperiode høsten 2017.

Valget sto mellom å videreføre dagens ordning med valgt rektor, eller om rektor skal rekrutteres gjennom en ansettelsesprosess.

– Vi la i forkant av styrebehandlingen opp til en bred og åpen prosess, og er glad for alle innspill og tilbakemeldinger. Disse har vært viktige for styrets behandling av saken, sier rektor Anne Husebekk.

Les også: Husebekk: – Ønsker å fortsette som rektor

Splittet

Høringsrunden viste at universitetet var splittet i synet på hvilken styringsmodell de ønsket fra neste rektorperiode, men med en overvekt for å fortsette med dagens ledelsesmodell.

Ifølge svarbrevene ønsket fire fakulteter å innføre ordningen med ansatt rektor og ekstern styreleder, mens fire fakulteter ville fortsette med dagens ordning. Studentparlamentet ved UiT gjorde det også klart at de ville fortsette med valgt rektor, mens to fakulteter var delt i saken.