De siste ukene har byrådet byttet ut styreledervervet i en rekke kommunale selskap, og gitt vervet til folk med Ap-bakgrunn.

I dag avholdt Tromsø parkering generalforsamling, hvor Peter Reinholdtsen er styreleder. Han var høyrepolitiker i det forrige byrådet og det var trolig ventet at han ville bli byttet ut.

– Jeg er fremdeles styreleder. Styret er ikke endret på og vi har fått en del oppgaver som byrådsleder og finansbyråden har bedt oss om å fullføre, sier Peter Reinholdtsen til iTromsø.

Reinholdtsen omtalte seg selv i iTromsø som «den siste mohikaner» i sist uke, ettersom styreledere med borgerlig bakgrunn har blitt erstattet fra styrer i kommunale selskap:

• Jarle Heitmann (Ap) erstattet Knut Rye Holmboe som styreleder i Alfheim Stadion II.

• Brage Sollund (Ap) erstattet Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) som styreleder i Tromsprodukt.

• Ragni Løkholm Ramberg er valgt som nestleder i Ishavskysten friluftsråd.

• Stein Gunnar Bondevik (Ap) er ny styreleder i Perspektivet Museum.

– Jeg er fornøyd med å få fortsette ennå ei stund til. I hvert fall ut vårsesjonen, så får vi se hva som skjer, sier Reinholdtsen.

– Utsatt

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) sier det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Tromsø Parkering i løpet av våren.

– I forhold til regnskap, ble det godkjent, men det siste punktet på generalforsamlingen om styresammensetting, har blitt utsatt. Det har bakgrunn i at nåværende styre må gjøre ferdig en del oppgaver som ikke er sluttført. Det er viktig å få det gjort før et eventuelt nytt styre kommer inn, eller det gjenværende styret fortsetter, sier Jens Ingvald Olsen til iTromsø.

Finansbyråden peker på to viktige punkter som må komme i stand før et eventuelt styreskifte.

– Det er to hovedområder som det nåværende styret må fullføre. Det ene er overføring av et lån å parkeringsanleggene, som fortsatt står hos Tromsø kommune, som Tromsø Parkering betaler lån og avdrag på. Det må sendes ut på tilbud til bank- og finanssituasjoner, så Tromsø Parkering får de betingelsene de vil, er Olsen.

– Kritisk

Det andre – og viktigste – punktet, er en avtale som nå må forhandles fram mellom Tromsø kommune og Tromsø Parkering.

– Det andre er leieavtalen av gategrunn og innkreving av parkeringsavgifter og hvilke tjenester Tromsø kommune skal kjøpe av Tromsø Parkering. Det må nedfelles i en avtale, og jeg er kritisk til at en slik avtale ikke er etablert for lengst. Styret har lenge hatt dette som oppgave og et styreskifte nå ville bare utsatt og sørget for unødvendige forsinkelser i forhold til dette arbeidet. Men vi skal komme tilbake og innkalle til ekstraordinær generalforsamling i vårsesjonen og få det avviklet før sommerferien, sier Olsen.