Lenes spesielle babybilde har spredt seg i hele Skandinavia

FØR OG ETTER: Bildet av Lene Hansen er redigert som et speilbilde av henne og datteren to uker før fødselen og fire uker etterpå. Foto: Hjalmar S. Westgård