Byutvikling har avslått søknaden fra IL Blåmann om en skatepark i tilknytning til fotballbanen de har på Ersfjordeidet. Begrunnelsen for avslaget er hensynet til reindriften.

Forslag fra foreldre

– Byggesakssjefen ser selvsagt fordeler med etableringen av skateparken ved at ungdom gis permanent tilbud om rekreasjon og lek. Etter en avveining av de ulike interessene er byggesakssjefen kommet til at fordelene ikke er større enn ulempene.

Hensynet til reindriften veier tyngre og tillegges derfor avgjørende vekt i vurderingen, heter det i avslaget.

Idrettslaget Blåmann i Ersfjord har lenge jobbet for at uorganisert ungdom skal få et aktivitetstilbud i bygda. Idrettslaget, som ble stiftet i 1959, har nesten 500 medlemmer og rekrutterer barn og unge fra mange bygder på Kvaløya.

– Vi driver aktiviteter innen fotball, idrettsskole, skirenn og klatring. Ideen om en skatepark kom fra en av foreldrene fordi han har unger som er skateinteresserte, og skating kan bli en del av de allsidige aktivitetene vi driver, sier leder Rita Pedersen i IL Blåmann.

Bygger klubbhus

Idrettslaget har lansert to alternative plasseringer for skateparken ved fotballbanen, men Reindriftsforvaltningen mener begge er ubrukelige. Årsaken er at Ersfjordeidet blir sett på som en flaskehals for trekk – og flyttlei for rein til og fra Ersfjordhalvøya, og den eneste plassen det er mulig å flytte reinen.

– Vi kan ikke droppe planen om skatepark, til det er den altfor god. Vi mener at en skateflate med ramper, som ikke er inngjerdet, ikke vil innebære noe hinder for reinen. For oss er det hensiktsmessig å samle aktivitetene ved nærmiljøanlegget der vi også holder på å bygge klubbhus.

Fikk støtte

Idrettslaget kommer til å påklage avslaget til Fylkesmannen i Troms, som et neste trinn i prosessen.

– Vi ønsker å gjøre ting riktig og ikke ødelegge for reindriften. Vi må prøve å finne løsninger som både de og vi kan leve med. Det er viktig å få til fysisk aktivitet for barn og unge som vil holde på med annet enn organisert idrett, og vi vil legge til rette for at de får det, sier Rita Pedersen.

IL Blåmann har allerede mottatt økonomisk støtte til tiltaket fra Sparebankstiftelsen DNB-NOR, og trodde søknaden om skatepark ville bli innvilget.

– Vi var sikre på at det var en smal sak å få tillatelse.