Har gjort 70.000 målinger av luftkvaliteten i Tromsø

VISUALISERING: Dette kartet viser måleverdiene 20. februar, basert på luftmålerne på to av bybussene. Dess høyere søyle, dess mer luftforurensning. Illustrasjon: NORUT