Barnevernet i Tromsø har merket stor nedgang i antall henvendelser sammenlignet med i fjor

Aina Isaksen (til venstre), enhetsleder i barnevernet, forteller at de så langt ikke har merket en økning i antall bekymringsmeldinger som følge av koronapandemien. Her sammen Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø, ved en tidligere anledning. Foto: Trond Tomassen