Arbeidsstrid ankes til Høyesterett: – Det er spesielt at kirka går i bresjen for et mer kynisk arbeidsliv