– Pappa lærte oss at livet var en fest som skulle leves