Onsdag ettermiddag hadde friskolene samlet seg utenfor rådhuset, for å markere og protestere mot regjeringens planlagte kutt i støtten til friskolene.

Bare timen før markeringen startet, kom nyheten om at regjeringen har snudd. Kuttene skal nå bli mindre, og innføres annerledes. Det opprinnelige anslaget på 515 millioner kroner skal ned, men man skal fortsatt fjerne det doble tilskuddet friskoler med kombinert barne- og ungdomsskoletrinn har fått.

Men regjeringen sier samtidig at de skal se på muligheten til å øke tilskuddet på andre områder for de aktuelle skolene.

Blant folkemengden som har samlet seg utenfor rådhuset denne novemberdagen, er flere fortsatt skeptiske.

– Er det oppriktig at de har tenkt å gjøre kuttene mindre er det veldig bra, sier mamma Kjersti Julin.

Hun har to døtre som begge går eller har gått på Steinerskolen. Hun er redd for hva kuttene kan bety for undervisningen på skolen.

– De hadde nok ført til lavere lønninger til lærerne, og hadde betydd et dårligere tilbud.

– Blir mer som offentlig skole

Maren Strand Julin går i dag på niende trinn på Steinerskolen, og storesøster Margrethe Strand Julin var ferdig der i vår.

Maren holdt selv en appell under markeringen ved rådhuset, og fortalte om en tung barneskoletilværelse, der hun ikke trivdes på skolen.

– Tiden på Steinerskolen har vært veldig bra så langt, forteller hun:

– Det er færre folk i klassene, så man får raskere hjelp og det blir en bedre måte å lære på, synes jeg.

Hun tror kutt i friskolen kan bidra til å fjerne det som gjør dem unik.

– De blir kanskje mer som offentlig skole, og det vil være vanskeligere å få tilrettelegging.

Appeller: De oppmøtte fikk høre appeller fra elever, lærere og enkelte politikere. Foto: Lars Kristian Jenvin Hågensen

Mistenksom

Pappa Jon Arild Strand er blant dem som er mer skeptiske til kunnskapsministerens avgjørelse om å snu. Hvis det nå er sant at man skal gå i dialog med skolene er det flott, men han er usikker på hensikten bak reverseringen.

– Følelsen vi sitter igjen med er mistenksomhet, hvis vi skal legge ord på det. Jeg frykter at de trakk det tilbake etter å ha sett reaksjonene, legger det på is, for så å reintrodusere det senere, sier han.

– Vi er veldig fornøyde med tilbudet datteren vår får, og er redde for at det kommer til å forsvinne. Hvis de nå faktisk reverserer planene hadde det vært fantastisk, fordi det er så godt å ha en annen mulighet for barnas undervisning, legger mamma Kjersti Julin til.

STORT OPPMØTE: Godt over hundre mennesker hadde møtt opp på markeringen for friskolene onsdag ettermiddag. Foto: Lars Kristian Jenvin Hågensen

Forsiktig optimisme

Rektorene ved friskolene i Tromsø, Tonje Hofsøy, Siv-Bente Johansen og Adelinn Fønnebø forteller de er forsiktig optimistiske etter nyheten om reverseringen kom.

– Det har tydeligvis lønnet seg å lage støy. Men jeg synes fortsatt det hele er litt ullent, og synes fortsatt hele forslaget må fjernes, forteller Johansen, rektor ved Steinerskolen.

De tre rektorene forteller at planlegging krever forutsigbarhet, noe man ikke har med dette forslaget hengende over hodet.

– Det er vanskelig å lage budsjetter når man ikke vet hva fremtiden bringer, forteller Hofsøy, rektoren for Tromsø internasjonale skole.

Til tross for usikkerheten, kaller de seg selv for forsiktige optimister.

– Tallene ser fortsatt ikke riktige ut, men det er godt at de nå har skolene med i arbeidet, sier Fønnebø, rektor ved Ekrehagen skole.

FORSIKTIG OPTIMISTISK: Rektorene ved friskolene i Tromsø, Tonje Hofsøy, Siv-Bente Johansen og Adelinn Fønnebø er forsiktig optimistiske etter at regjeringen tidligere i ettermiddag snudde. Foto: Lars Kristian Jenvin Hågensen

Store konsekvenser

For konsekvensene av kuttene kan bli store, forteller rektorene. Hofsøy forteller friskolene i Tromsø ikke er klare til å håndtere kutt i tilskuddene.

– Selv gikk den internasjonale skolen to hundre tusen kroner i underskudd i fjor. Skolene våre har ikke økonomien til å klare kutt, sier hun.

Svaret på spørsmålet om hva man kan gjøre hvis det faktisk blir kutt i tilskuddene er ikke positive.

– Hadde vi maksimert skoleavgiften hadde vi begynt å miste elever. Det er jo ikke noe vi ønsker i det hele tatt, forteller Hofsøy.

– Vi ønsker jo å være skoler for alle, og Tromsø trenger friskolene, legger Fønnebø til.

Nedlegging

Rektorene forteller at det i verste fall vil være snakk om å legge ned deler eller hele skolene.

– Vi kunne driftet barneskoledelen med de nye tilskuddene, men vi måtte kanskje ha lagt ned ungdomstrinnet, forteller Johansen.

Steinerskolen har i lang tid planlagt å bygge en ny ungdomsskoledel, men disse planene er nå lagt på is.

– Vi tør ikke sette i gang med nybygg før vi har fått klarhet rundt tilskuddet, forteller Johansen.

Også Hofsøy og Fønnebø forteller at man, hvis kuttene blir virkelig ille, må vurdere nedleggelse.

– På Ekrehagen skal vi nå undersøke alle mulighetene. Derfor håper vi at regjeringen faktisk har snudd, fordi det finnes ingen andre gode muligheter, konstaterer Fønnebø.