– Jeg er stygt redd for at denne saken vil skade Arbeiderpartiet mer enn man tror. Partiet er i ferd med å bryte med det ideologiske grunnlaget sitt, sier leder i Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen til VG lørdag morgen.

Han sikter til at partiet har programfestet og vært en forkjemper for arbeidsfolks og urfolks rettigheter og selve rettsstaten.

– Krevende å rette opp tillit

I den skriftlige uttalelsen fra sametingsgruppen, understrekes behovet for å gjenopprette tillit:

– Arbeiderpartiets sametingsgruppe oppfatter at tilliten til regjering og rettsstaten blant mange i det samiske samfunnet er brutt, og det vil kreve mye å rette opp i det. En snarlig løsning i Fosensaken vil være en start for gjenoppbygging av tillit og forsoning, skriver sametingsgruppen i uttalelsen.

GRUPPELEDER: Ronny Wilhelmsen er leder for Arbeiderpartiets gruppe på Sametinget. Foto: Arbeiderpartiet

Der beklages også at regjeringen og vindkraftselskapene ennå ikke har fulgt opp høyesterettsdommen i Fosensaken.

– Vi er bekymret hvorvidt en løsning er innen rekkevidde da reineierne signaliserer at de ikke opplever å komme noen vei i meklingene, skriver Ap-gruppen på Sametinget.

Demonstrantene med Ella Marie Hætta Isaksen i spissen, fikk fredag vite at de får audiens hos Kongen på slottet førstkommende mandag. Da valgte de å avslutte de pågående aksjonene i hovedstaden.

TO ÅR SIDEN: Snart to år er gått siden daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) besøkte vindkraftparkene på Fosen i Trøndelag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ap-topp i Sametinget, Ronny Wilhelmsen begrunner hvorfor han ikke ser lyst på å finne en løsning:

– Man prater og finner den ene grunnen til utsettelse etter den andre. Jeg synes mitt eget partis regjering har håndtert denne saken på en lemfeldig måte, sier Wilhelmsen til VG.

– De burde ha satt i gang prosessen med å følge opp høyesterettsdommen for lengst. Og senest når de hadde sjansen under den siste demonstrasjonen i Oslo, legger han til.

MØTTE STATKRAFT: Fosen-demonstrantene møtte opp ved Statkrafts hovedkvarter på Lysaker sist torsdag. Midt på bildet bak: Christian Rynning-Tønnesen, avtroppende konsernsjef i Statkraft. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Wilhelmsen registrerer at Ap-medlemmer melder seg ut at partiet på grunn av Fosen-saken. Noen av de som sto på partiets sametingsliste - har også deltatt i Fosen-aksjonene, røper han overfor VG.

Med Fosen-saken som bakteppe så ser han for seg enorme inngrep i naturen også i forbindelse med elektrifiseringen av det store naturgassanlegget på Melkøya ved Hammerfest.

– Dette skaper stor bekymring i befolkningen, noe som valgresultatet i høst viste. Jeg tror at det ga betydelig utslag i sviktende oppslutning, sier Wilhelmsen om eget partis resultat.

– Har du fortsatt tillit til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)?

– Statsråden må gjøre sin jobb. Han er i en vanskelig situasjon. Men regjeringen er nødt til å ordne opp i dette. Hvis ikke kan dette være totalt ødeleggende for Arbeiderpartiet, advarer Ronny Wilhelmsen.

– Unge har mistet troen

Sametingsgruppen støtter de lovlige demonstrasjonene som har preget hovedstaden de siste dagene.

Men de frykter signalene som sendes ut fra egne partikamerater til ungdommen:

– Vi som voksne politikere i Arbeiderpartiet beklager at vi i en rettsstat lar det gå så langt at ungdommen har mistet tro på at høyesterettsdommer følges opp, og velger å sette på vent egne liv for å kjempe for rettsstaten og rettferdighet.

Stenseng: Jobber med å finne løsning

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet kommenterer uttalelsen fra partiets sametingsgruppe slik:

– Regjeringen jobber så raskt som mulig med å finne en løsning på Fosen-saken, og det pågår nå mekling mellom partene, skriver hun i en sms til VG.

Hun legger til at Ap er opptatt av å styrke det samepolitiske arbeidet, og har satt i gang et eget arbeid frem mot landsmøtet i 2025, sammen med Samepolitisk råd, «hvor Ronny Wilhelmsen fra sametingsgruppen er med.»

Les også: Dette er Fosen-saken