Kommunen med nye planer for vann: Nå kan gebyret øke med 4.000 kroner

foto
– Det skal investeres for å sikre trygge vannkilder, redusere vanntapet, redusere overvann i avløpsnettet og rense avløpet innenfor kravene, sier Geir Helø. Foto: Daniel Lilleeng