9 av 10 nordmenn mener de kan ta ansvar for egen sikkerhet på tur, men bare 6 av 10 har med seg nok utstyr til å møte uvær. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion, for Den Norske Turistforening (DNT) og Røde Kors.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, kaller resultatene et paradoks.

– Svært mange av oss mener at vi kan ta ansvar for sikkerheten vår på tur, samtidig innrømmer overraskende mange at de nok ikke har med seg det utstyret som trengs for å møte uvær i fjellet – både for å hjelpe seg selv og andre, sier han.

Må kunne bruke kart

Solvang minner om at uvær kan komme plutselig, og at det er viktig å ha med seg nødvendig utstyr – både for å kunne hjelpe seg selv og andre.

Landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, sier seg enig i at riktig utstyr er viktig.

– Men å kunne bruke utstyret er det som ofte kan avgjøre utfallet av en vanskelig situasjon. Det å ikke kunne bruke kartet er som å ha en instruksjonsbok på et språk du ikke forstår, påpeker hun.

Rekordmange redningsoppdrag

Ukene inn mot påsken har i Tromsø og nabokommunene vært preget av skred, ulykker og utrykninger fra nødetater og frivillige hjelpemannskaper.

I 2021 ble frivillige i Røde Kors Hjelpekorps kalt ut til 1773 søk- og redningsoppdrag i Norge. Det er det høyeste registrerte antallet noen gang.

Undersøkelsen fra Opinion viser at 1 av 3 har opplevd situasjoner på tur som farlige eller ukomfortable. Langt flere sier også at de opplever å ha mindre kunnskap om å ferdes trygt i fjellet på vinteren enn på sommeren.

– Det å ta vare på seg selv i naturen er noe som må læres. Selv om vi er en nasjon født med ski på beina viser dette at vinteren kan være utfordrende selv for fjellvante turgåere, sier landsrådsleder Løvik.

– Sikker ferdsel i fjellet handler om god planlegging, nødvendig utstyr, og det å gjøre gode vurderinger underveis. Påskefjellet kan være fantastisk, og turgleden blir bare større når man forbereder seg godt, sier DNTs generalsekretær.

Husk skredutstyr

Solvang påpeker at selv om været er fint må turgåere ha med seg ekstra klær, mat og drikke – i tillegg til utstyret som turen og terrenget krever.

– Forholdene i fjellet kan endre seg fort, sier han.

En vindsekk kan redde liv, og turgåere trenger underlag, sovepose spade for å klare seg en natt ute. Hodelykt og førstehjelpsutstyr er også en selvfølge.

– Unngå skredfarlige områder, men skal du ferdes i terreng som er skredutsatt må du ha med søker/mottaker, søkestang og spade, sier Solvang.

Hovedpunkter fra den ferske landsdekkende undersøkelsen, med 1002 respondenter:

  • 57 prosent oppgir at de i stor eller svært stor grad har nok kunnskap til å ferdes trygt i fjellet om sommeren. 26 prosent oppgir det samme om ferdsel i vinterfjellet.

  • 29 prosent svarer at de har opplevd situasjoner på tur i naturen som de har opplevd som farlige eller ukomfortable.

  • 29 prosent er helt eller ganske uenige i at de kan bruke kart og kompass

  • 79 prosent svarer at de er helt eller ganske enige i at de kjenner til Fjellvettreglene

  • 38 prosent er helt eller ganske enige i at de bekymrer seg for snøskred på tur

  • 28 prosent er helt eller ganske enige i at de vet hvordan man vurderer faren for snøskred på tur.

  • Menn er i en klar overvekt blant dem som svarer at de er ganske eller helt enige i at de kan ta ansvar for egen sikkerhet på tur.