Kommunedirektøren: Tromsø trenger 600 nye boliger i året de neste ti årene

BA OM HJELP: Ordfører Gunnar Wilhelmsen og kommunedirektør Stig Tore Johnsen inviterte til boligkonferanse på Aurora kino Fokus og der inviterte de byens utbyggere til samarbeid. Tromsø har stort behov for flere boliger for å beholde folk i byen og få flere inn på boligmarkedet. Foto: Ronald Johansen