Kommunedirektøren: Tromsø trenger 600 nye boliger i året de neste ti årene

foto