Har sunket i pris med 6 millioner kroner på ett og et halvt år. Dette er grunnen

foto