Har brukt 14,5 millioner på utbedring av Grøtfjordsvingen – torsdag var arbeidet endelig ferdig

foto