UiT-forskere dro til New York for å presentere samisk språkteknologi

foto