E-tjenesten: Trusselbildet er blitt mer alvorlig

foto