Nergård og Norsk Sjømat slår seg sammen til ett konsern

foto