Rapport om atomubåter: Ulykke kan gi høye radioaktive utslipp og evakuering i Tromsø

foto